Funktionsträger im Technischen Zug


Zugführer

Reiner Mangold E-Mail: ZFue(at)thw-ellwangen.de

Zugtruppführer

Jürgen Zorn E-Mail: ZtrFue(at)thw-ellwangen.de

Gruppenführer Bergungsgruppe

Manuel Schuldt E-Mail: GrFue.B(at)thw-ellwangen.de

Truppführer Bergungsgruppe

Johannes Reeb E-Mail: TrFue.B(at)thw-ellwangen.de

Gruppenführer Fachgruppe N

Andreas Pollak E-Mail: GrFue.N(at)thw-ellwangen.de

Truppführer Fachgruppe N

Patrick Schulze E-Mail: TrFue.N(at)thw-ellwangen.de

Gruppenführer Fachgruppe WP (Typ A)

Matthias Holzinger E-Mail: GrFue.WP(at)thw-ellwangen.de

Truppführer Fachgruppe WP (Typ A)

Patrick Gaugler E-Mail: TrFue1.WP(at)thw-ellwangen.de
Manuel Stegmaier E-Mail: TrFue2.WP(at)thw-ellwangen.de

Gruppenführer Fachgruppe Ortung (Typ C)

Daniel Isermeyer E-Mail: GrFue.O(at)thw-ellwangen.de

Truppführer Fachgruppe Ortung (Typ C)

Alexander Uhl E-Mail: TrFue.O(at)thw-ellwangen.de

Truppführer Trupp UL

Luis Balle E-Mail: TrFue.UL(at)thw-ellwangen.de